India 25 februari, 2020

Afhankelijk van de reden van de reis kunt u een e-visum of een consulair visum aanvragen. Hieronder staat aangegeven waar u voor in aanmerking komt en welke vereiste documentatie u nodig heeft per type visum.

Het e-visum voor India is in de meeste gevallen makkelijker, sneller en goedkoper. Maar helaas is het niet toereikend voor elke reis. Het is wel akkoord voor toeristische reizen met een verblijf korter dan 60 dagen en casual business, maar voor alles wat daarbuiten valt is een visum in het paspoort vereist. Dit kunnen de volgende redenen zijn: wanneer u langer dan 60 dagen in India wilt verblijven, (technische) werkzaamheden zal uitvoeren, een NGO wilt bezoeken, een multiple entry visum met geldigheid van 5 jaar wilt of bijvoorbeeld op een andere lucht- of zeehaven aankomt dan aangegeven in het aanvraagformulier. In de meeste gevallen is een e-visum ook akkoord voor cruisereizen, maar houd er in dat geval rekening mee dat de rederij in sommige gevallen een consulair visum prefereren.

E-visum (elektronisch visum)
Het e-visum is aan te vragen maximaal 120 dagen en minimaal 4 dagen voor vertrek. In geval van spoed, neem telefonisch contact met ons op. Benodigdheden e-visum: 

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier e-visum
 • Scan paspoort
 • Scan pasfoto (u kunt eventueel een foto met mobiele telefoon maken en toesturen)
 • Voor zakelijke reizen: visitekaartje

Consulair visum (visum in paspoort)
Indien u niet in aanmerking komt voor een e-visum, is een visum in paspoort vereist. Redenen kunnen zijn: (technische) werkzaamheden, 5 jarig multiple entry visum, toeristen die langer dan 60 dagen aaneengesloten willen verblijven, cruisepassagiers die aankomen op een andere zeehaven dan aangegeven in het e-visum aanvraagformulier, mensen die NGO's zullen bezoeken, etc. Hiervoor is meer documentatie vereist en u zal u eenmalig moeten melden bij het Visa Service Center. Wij kunnen de pre-check uitvoeren, een afspraak inplannen, de aanvraag indienen en het paspoort ophalen wanneer het visum gereed is. Zodra wij de aanvraag ingediend hebben, hoort u wanneer u zich mag melden om uw vingerafdrukken af te geven bij het Visa Service center. (Niet nodig wanneer de vingerafdrukken al afgegeven zijn op hetzelfde paspoort of voor mensen >70 jaar en <12 jaar.)

Benodigdheden zakelijk visum in paspoort:

 • Aanvraagformulier
 • Paspoort
 • Kopie paspoort
 • 2 kleurenpasfoto's (5x5cm)
 • Declaration
 • Uitnodiging
 • Certificate of incorporation
 • Garantiebrief
 • KvK uittreksel - niet ouder dan 3 maanden
 • Vluchtboeking in- én uitreis
 • Voor buitenlanders: GBA - Gemeentelijke basisregistratie
 • Niet-Nederlanders: uittreksel van de basisadministratie worden bijgevoegd waaruit blijkt hoe lang ze al in Nederland wonen. Als ze korter dan 1 jaar (toeristen) of 2 jaar (zakenlui) in Nederland wonen moet er door het consulaat een “telex” worden aangevraagd (toestemming) bij het Indiase consulaat van het land van waar deze buitenlander afkomstig is. De aanvraagduur is ongeveer 6 werkdagen. Daar moet extra voor betaald worden.
  Voor een bezoek aan Sikkim (Special Area) kunt u gewoon bij de te bezoeken plaatsen "Sikkim" invullen, dan krijgt u een aparte stempel in uw visum wat toegang tot Sikkim geeft.

Benodigdheden toeristen visum in paspoort

 • Aanvraagformulier
 • Paspoort
 • Kopie paspoort
 • 2 kleurenpasfoto's (5x5cm)
 • Vluchtboeking
 • Indien u werkzaam, gepensioneerd of student bent: recent bankafschrift met positief saldo van minimaal € 1000,- en zonder weggelakte details
 • Indien u ZZP'er bent: KvK uittreksel
 • Indien u werkloos bent: kopieën van de registratie bij het UWV of de dociale dienst EN een recent bankafschrift met minimum saldo van 1000,- en zonder weggelakte details
 • Indien u huisvrouw bent en zonder man reist: recent bankafschrift met positief saldo van minimaal € 1000,- en zonder weggelakte detail
 • Voor minderjarige kinderen moet er een kopie van de geboorteakte worden bijgevoegd. Voorts moet er een Engelstalige brief van de school (met briefhoofd) worden bijgevoegd, gericht aan de Indiase ambassade in den Haag, waarin wordt verklaard dat het betreffende kind op vakantie naar India mag reizen van datum x tot y.
 • Niet-Nederlanders: uittreksel van de basisadministratie worden bijgevoegd waaruit blijkt hoe lang ze al in Nederland wonen. Als ze korter dan 1 jaar (toeristen) of 2 jaar (zakenlui) in Nederland wonen moet er door het consulaat een “telex” worden aangevraagd (toestemming) bij het Indiase consulaat van het land van waar deze buitenlander afkomstig is. De aanvraagduur is ongeveer 6 werkdagen. Daar moet extra voor betaald worden.
 • Voor een bezoek aan Sikkim (Special Area) kunt u gewoon bij de te bezoeken plaatsen "Sikkim" invullen, dan krijgt u een aparte stempel in uw visum wat toegang tot Sikkim geeft.

Aanvragen in België
Aanvragen voor Belgen en buitenlanders die al minimaal een twee jaar in België wonen worden in Brussel gedaan. Daar zijn minder documenten voor nodig dan in Den Haag en de aanvrager hoeft zich ook niet persoonlijk te melden. Bij de aanvraag moet wel een kopie van de Belgische identiteitskaart worden toegevoegd.

Het Indiase consulaat accepteert geen visumaanvragen voor Britten. Voor hen moet de visumaanvraag in Londen gebeuren. Zie https://www.vfsglobal.com/india/uk/.