Visum Congo Kinshasa aanvraag informatie (ZA)

Consulaire kosten

Geldigheid / inreizen

Single

Multiple

Eén maand

€ 120,-

€ 150,-

Twee maanden

€ 160,-

€ 195,-

Drie maanden

€ 210.-

€ 235,-

Zes maanden

€ 275,-

€ 345,-

Bovenop de consulaire kosten komen de kosten voor
bemiddeling, verzending en BTW.

Consulaire doorlooptijd

Minimaal twee weken, twee maanden is geen
uitzondering. Wij nemen telefonisch contact
op zodra het visum gereed is.

 


COVID-19 update Democratische Republiek Congo (DRC) / Congo Kinshasa

Laatste update: 18-08-2020

De ambassade van DRC heeft haar werkzaamheden hervat. Er worden weer visa uitgegeven, houd wel rekening met een doorlooptijd op het consulaat van minimaal twee weken.

Bent u van plan een visumaanvraag te doen? Neem dan telefonisch contact op met ons zodat wij daar onze planning op kunnen aanpassen.

Wilt u met spoed weg? Houdt dan rekening met hogere kosten en/of wachttijd.

Alvorens u een order verstuurt of plaatst via onze website, gelieve contact op te nemen voor het inplannen van de momenteel geldende afspraken bij de ambassade en de mogelijke (meer)kosten van onze service. Vanwege Covid-19 en de gewijzigde situatie rondom visumaanvragen, zijn wij genoodzaakt de bezoeken van consulaten en ambassades goed in te plannen. Bij voorbaat dank!
 

 

Algemene visuminformatie DRC

Visa voor de Democratische Republiek Congo (DRC) / Congo Kinshasa zijn uitermate lastig te krijgen: de ambassade geeft pas een visum af als zij daarvoor toestemming van de immigratiedienst in Kinshasa heeft gekregen. Dat kan erg lang duren, 2 maanden is geen uitzondering. Wij moeten betalen bij inleveren, ook als de aanvraag uiteindelijk geen visum oplevert. Die kosten berekenen we door. En let op, vrijwel dagelijks gaan wij langs bij de ambassade om te checken of uw visum gereed is. Hierdoor berekenen wij hogere bemiddelingskosten door dan gebruikelijk. Ook dit wordt doorbelast als u uw visumaanvraag voortijdig annuleert.

Sinds 2 mei 2018 moeten Nederlanders een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP of GBA) aanleveren bij de aanvraag van een visum voor DRC.

Pasfoto eisen DRC
Alleen pasfoto's met een witte achtergrond worden geaccepteerd. Heeft u die niet in bezit? Dan kunnen wij uw pasfoto scannen, bewerken en printen op fotopapier. Ook is het mogelijk om uw pasfoto uit de chip van uw paspoort te scannen, deze kunnen wij ook bewerken en printen. Voor deze pasfotoservice brengen we € 15,- in rekening.

Gele koorts vaccinatie
De gele koorts vaccinatie is verplicht om Congo Kinshasa in te mogen reizen, ook bij de visumaanvraag moet bewijs worden aangetoond.


Ambassade

Ambassade DRC (Congo Kinshasa) in België

Adresgegevens

Maria van Bourgondiëstraat 30,
B-1000 Brussel

Ambassade DRC (Congo Kinshasa) in Duitsland

Adresgegevens

Ulmenallee 42A,
14050 Berlin


Overige instanties

Nederlandse ambassade in DRC (Congo Kinshasa)
Adresgegevens

133, Boulevard du 30 juin (Croisement de l’avenue des Jacarandas et Boulevard du 30 juin) ,
Kinshasa, Gombe


Bestanden
Congo Kinshasa - aanvraagformulier.pdf
Congo Kinshasa - toestemming minderjarige.pdf