Telex uitnodiging Rusland - Visumdienst kan deze regelen voor u! 02 juli, 2021

Visumdienst kan vanaf heden een telex-visumuitnodiging verzorgen!

- telexuitnodiging voor visumaanvraag *technische diensten* ( 90 dagen, single entry)
- voor visa *medische behandeling* ( 90 dagen, double entry)

Beide soorten telexen doen er ruim 1 maand over om aan te vragen (22-23 werkdagen).

Neem contact op met VIsumdienst voor meer info!